Akcje charytatywne

Fundacja Hospicyjna jest organizacją pożytku publicznego, promującą idee hospicyjne w społeczeństwie. Pomagamy terminalnie chorym dorosłym, ich bliskim oraz dzieciom – tym chorym i tym osieroconym przez rodziców lub rodzeństwo zarówno w regionie Województwa Pomorskiego, jak i w całej Polsce.

Działamy od 2004 r. i przez cały ten czas udowadniamy, że Hospicjum to też Życie. Prowadzimy Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC (hospicjum.info) opiekujące się rocznie ponad 800 chorymi, – dorosłymi i dziećmi, przebywającymi w swoich domach lub w hospicjum stacjonarnym. Misją hospicjum jest otaczanie troskliwą opieką każdego pacjenta wraz z jego rodziną oraz towarzyszenie im w godnym przeżywaniu niezwykle trudnego okresu schyłku życia i żałoby po stracie najbliższych. Rodzina pacjenta, dzieci, rodzeństwo otrzymują tutaj wszechstronne wsparcie.

Lata pracy z rodzinami przeżywającymi żałobę zwróciły naszą szczególną uwagę na potrzeby dzieci, których bliscy odchodzą pod opieką hospicjów. Aby wesprzeć je materialnie w 2006 r. powołaliśmy Fundusz Dzieci Osieroconych (funduszdzieci.pl), dzięki któremu otrzymują pomoc, w tym kompletowane co roku wyprawki szkolne, prezenty z okazji świąt, czy Dnia Dziecka. Stworzyliśmy takż program wsparcia w żałobie dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i pedagogów pod nazwą „Tumbo Pomaga” (tumbopomaga.pl).

Aby z naszą misją dotrzeć do jak szerszego grona odbiorców organizujemy ogólnopolskie kampanie edukacyjne pod hasłem „Hospicjum to też Życie”, wydajemy i promujemy publikacje na temat opieki nad osobami u kresu życia. W ramach Biblioteki FH ukazało się kilkanaście pozycji, poruszających tę tematykę. Wydajemy także kwartalnik „Hospicjum to też Życie”, dostępny on-line, w którym odczarowujemy trudne tematy choroby i cierpienia. Pokazujemy w nim historie naszych podopiecznych, opiekunów, nadajemy tym trudnym kwestiom ludzką twarz.

Przy Fundacji działa także gdańska filia Akademii Walki z Rakiem. Jest to bezpłatna forma pomocy i edukacji prozdrowotnej, będąca niezwykle ważnym miejscem dla wszystkich poszukujących wsparcia w wypadku choroby nowotworowej ich samych lub osób im bliskich. Zajęcia proponowane w Akademii mają na celu pracę nad własnymi uczuciami, myślami oraz przekonaniami, nierzadko utrudniającymi zdrowienie oraz wsparcie dietetyka i fizjoterapeuty.

Wszystkie działania Fundacji wspierają wolontariusze, zgromadzeni w Centrum Wolontariatu, oferującym cykle szkoleniowe, prelekcje i przygotowanie do działań w wolontariacie akcyjnym i opiekuńczym. Chcąc propagować idee wolontariatu i pomocy chorym nie tylko w hospicjach rozwijamy Pomorską Szkołę Wolontariatu Opiekuńczego, w której szkoleni są koordynatorzy wolontariatu pracujący w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz w długoterminowej opiece domowej.

Programy Fundacji Hospicyjnej rozwijają się bardzo dynamicznie, ponieważ wciąż na wielu płaszczyznach związanych z opieką nad osobami u kresu życia potrzebna jest pomoc, środki finansowe i działania edukacyjne. Największym, a zarazem oczywistym marzeniem Fundacji jest przyjęcie do opieki każdego chorego, który poprosi o pomoc. Wierzymy, że każdy z nas ma prawo do godnego życia bez bólu i cierpienia, aż do ostatniej minuty i dla nikogo nie powinno braknąć miejsca w Hospicjum.